Make your own free website on Tripod.com

Tujuan

PERGURUAN BELADIRI TENAGA DALAM ISLAM

PRANA SAKTI


 
  1. Membina anggotanya menjadi manusia muslim yang sehat lahir batin, kreatif, jujur, ikhlas, tabah, sabar, rendah hati, percaya diri, tawakkal dan giat bekerja, sebagai bekal guna menuju prestasi yang diridloi Allah SWT yaitu Takwa.
  2. Memperkokoh dan mempertebal iman kaum muslim/muslimah ke tingkat takwa yang sebenarnya.
  3. Mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT dengan jalan zikir lahir dan batin.
  4. Membina dan mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah tanpa memandang golongan, kedudukan, harta, pangkat, asal-muasal dan sebagainya.
  5. Membentuk kondisi jasmani dan rohani yang prima agar tetap sehat wal 'afiat dengan mengembangkan tenaga dalam (prana) pelindung tubuh berdasarkan Sunnatullah yang secara spontanitas dapat memberikan balasan/pantulan bila ada gangguan dan serangan dari luar, baik secara lahir maupun batin, nyata maupun gaib.